echinocactushorizonthalonius2
 
                                 
  GUANAJUANTO  
     
  Between San Luis de La Paz and Xichu, Guanajuato  
  Mineral de Pozos, Guanajuato  
  San Luis de Las Paz, Guanajuanto  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Echinocactus horizonthalonius  
    San Luis de Las pas